BÆREDYGTIGHEDSSTRATEGI
2024-2027

2024 / 2023

I Elstyrken har vi forpligtet os til at understøtte den samlede samfundsindsats for at nå FNs 17 verdensmål.

Vi mener, at vi alle har en rolle at spille i den samlede løsning på de globale udfordringer, vi står med og derfor er vi i dag medlem af Global Compact Network Denmark, en del af FN’s Global Compact Network.

Sådan arbejder vi med bæredygtighed: 

Som en del af installationsbranchen føler vi os særligt forpligtede til at gøre en indsats og aktivt søge at gøre en forskel i den grønne omstilling – ikke mindst i samarbejdet med vores kunder, leverandører og samarbejdspartnere. Helt konkret, så vil vi understøtte følgende mål, som er i tråd med vores værdier:

Den grønne top Elstyrken lca Selvforsyningsløsning

Fossilfri Selvforsyningsløsning
Delmål 2024

Bæredygtig energi

Vi fortsætter samarbejdet med eksterne partnere omkring fossilfri energiudveksling. Markedet er på nuværende tidspunkt umodent, pt. arbejder vi med at identificerere kunders CO2 og KWh samt CO2 besparelse ved overgang til løsning. 

Anstændige jobs og økonomisk vækst
Delmål 2024

Anstændige jobs og økonomisk vækst

Vi har stor glæde af vores kommunikationsapp til medarbejdere og vi arbejder fortsat med at udvide og optimerer funktionerne. Vi orienterer vores kollegaer om strategi og handleplaner, APV, events, AMO samt bæredygtighedstiltag og kompetenceløft. App’en har social hyggechat, som skaber større tilknytning og fællesskab på tværs af kolleger på trods af arbejdet foregår hos kunderne.

Fredagskomsammen social elstyrken
Pappresser

Ansvarligt forbrug og produktion
Delmål 2024

Ansvarligt forbrug og produktion

Vi har etableret fysisk vejning og registrering af eget affald. Vi har undersøgt og etableret renovationsfraktioner internt i tråd med ny lovgivning. Derudover har vi indkøbt en brugt pap-presser fra 2003 fra Bramidan for at optimere affaldshåndteringen og reducere transporten af affald. Vi har også renoveret det tidligere gennemgangsrum, som påvirkede arbejdsmiljøet negativt på grund af hyppige forstyrrelser, og omdannet det til et nyt kontor for at sikre et mere ryddeligt og effektivt arbejdsområde. Yderligere har vi forbedret materialerummet og skiltningen for at understøtte disse ændringer.

Partnerskaber for handling
Delmål 2024

partnerskaber og handling

Vi ønsker at indgå partnerskaber med ligesindede installatører og samarbejdspartnere med fokus på bæredygtighed. Vi er medlem af UN Global Compact Network Denmark og samarbejder med Boss Ladies i relation til diversitet. Via vores medlemsskab i Tekniq Arbejdsgiverne bruger vi Valified til udarbejdelse af Bæredygtighedsrapporter

 

Kvindelig lærling erhverv elektriker co2-dokumentation

CIRKULÆRE PRODUKTER

Bæredygtighedsrapport H & E Agenda Elstyrken

Handling

Vi har søgt SMV:Grønne Kompetence puljen. Puljen giver adgang til skræddersyede 1:1 forløb og vi håber, at vi gennem rådgivning kan blive bedre klædt på til, hvordan vi søger partnerskaber, hvorigennem vi kan udvikle og tilbyde cirkulære produkter.

Bæredygtig energi

Overvejelser

Det her mål er at af de sværeste, men det skal ikke afholde os fra at forsøge. Her er vi afhængige af andre, i særdeleshed vores leverandører og samarbejdspartnere. Derfor har vi også søgt om rådgivning til netop det.

Bæredygtighedsrapport H & E Agenda Elstyrken

Dokumentation

Vi har allerede rakt ud til vores nuværende samarbejdspartnere, men udfordringen er her, at vi ikke kan få LCA eller EPD på de produkter, som vi køber fra dem, som det er nu. Det er selvfølgelig noget, vi følger tæt og bliver ved med at udfordre.

bæredygtighedSSTRATEGI
2024-2027

Sådan arbejder vi med bæredygtighed

I Elstyrken har vi forpligtet os til at understøtte den samlede samfundsindsats for at nå FNs 17 verdensmål.

Vi mener, at vi alle har en rolle at spille i den samlede løsning på de globale udfordringer, vi står med og derfor er vi i dag medlem af Global Compact Network Denmark, en del af FN’s Global Compact Network.

Sådan arbejder vi med bæredygtighed: 

Som en del af installationsbranchen føler vi os særligt forpligtede til at gøre en indsats og aktivt søge at gøre en forskel i den grønne omstilling – ikke mindst i samarbejdet med vores kunder, leverandører og samarbejdspartnere. Helt konkret, så vil vi understøtte følgende mål, som er i tråd med vores værdier:

Bæredygtig energi

Delmål 2023

Vi har indgået samarbejde med DTU, Kring og Industriens fond i forbindelse med udarbejdelse af bæredygtig selvforsyningsløsning med tilhørende software med måling af CO2, KWh og omkostninger. Vi kan udregne kunders CO2 og KWh samt CO2 besparelse ved overgang til løsning.

Anstændige jobs og økonomisk vækst

Delmål 2023

Vi har implementeret Ekkoapp (en kommunikationsapp) til medarbejdere, hvor vi løbende orienterer om strategi og handleplaner, APV, events, AMO samt bæredygtighedstiltag og kompetenceløft. App’en har social hyggechat, som skaber større tilknytning og fællesskab på tværs af kolleger på trods af arbejdet foregår hos kunderne.

Ansvarligt forbrug og produktion

Delmål 2023

Vi har etableret fysisk vejning og registrering af eget affald. Vi har undersøgt og etableret renovationsfraktioner internt i tråd med ny lovgivning. Vi har indkøbt brugt Pap-presser fra 2003 fra Bramidan, til effektiv affaldshåndtering og mindre transport af affald.

partnerskaber og handling

Delmål 2023

Vi har indgået samarbejde med DTU, Kring og Industriens fond i forbindelse med udarbejdelse af bæredygtig selvforsyningsløsning med tilhørende software med måling af CO2, KWh og omkostninger. Vi er medlem af UN Global Compact Network Denmark og samarbejder med Boss Ladies i relation til diversitet. Via vores medlemsskab i Tekniq Arbejdsgiverne bruger vi Valified til udarbejdelse af Bæredygtighedsrapporter