bæredygtighedsmål 2026

Sådan arbejder vi med bæredygtighed

CIRKULÆRE PRODUKTER AFFALDSKONTROL CIRKULÆRE PARTNERSKABER SELVFORSYNINGSLØSNING LCA DOKUMENTATION

VORES BÆREDYGTIGHEDSSTRATEGI

I samarbejde med Hansen & Ersbøll Agenda ApS og med støtte fra SMV:Grøn har vi udarbejdet en bæredygtighedsstrategi. I strategien har vi sat mål og delmål frem mod 2026

I Elstyrken har vi forpligtet os til at understøtte den samlede samfundsindsats for at nå FNs 17 verdensmål.

Vi mener, at vi alle har en rolle at spille i den samlede løsning på de globale udfordringer, vi står med og derfor er vi i dag medlem af Global Compact Network Denmark, en del af FN’s Global Compact Network.

Som en del af installationsbranchen føler vi os særligt forpligtede til at gøre en indsats og aktivt søge at gøre en forskel i den grønne omstilling – ikke mindst i samarbejdet med vores kunder, leverandører og samarbejdspartnere. Helt konkret, så vil vi understøtte følgende mål, som er i tråd med vores værdier:

Bæredygtig energi

Delmål 2023

Vi har indgået samarbejde med DTU, Kring og Industriens fond i forbindelse med udarbejdelse af bæredygtig selvforsyningsløsning med tilhørende software med måling af CO2, KWh og omkostninger. Vi kan udregne kunders CO2 og KWh samt CO2 besparelse ved overgang til løsning.

Delmål 2023

Vi har implementeret Ekkoapp (en kommunikationsapp) til medarbejdere, hvor vi løbende orienterer om strategi og handleplaner, APV, events, AMO samt bæredygtighedstiltag og kompetenceløft. App’en har social hyggechat, som skaber større tilknytning og fællesskab på tværs af kolleger på trods af arbejdet foregår hos kunderne.

Anstændige jobs og økonomisk vækst
Ansvarligt forbrug og produktion

Delmål 2023

Vi har etableret fysisk vejning og registrering af eget affald. Vi har undersøgt og etableret renovationsfraktioner internt i tråd med ny lovgivning. Vi har indkøbt brugt Pap-presser fra 2003 fra Bramidan, til effektiv affaldshåndtering og mindre transport af affald.

Delmål 2023

Vi har indgået samarbejde med DTU, Kring og Industriens fond i forbindelse med udarbejdelse af bæredygtig selvforsyningsløsning med tilhørende software med måling af CO2, KWh og omkostninger. Vi er medlem af UN Global Compact Network Denmark og samarbejder med Boss Ladies i relation til diversitet. Via vores medlemsskab i Tekniq Arbejdsgiverne bruger vi Valified til udarbejdelse af Bæredygtighedsrapporter

partnerskaber og handling

CIRKULÆRE PRODUKTER

Bæredygtighedsrapport H & E Agenda Elstyrken

Handling

Vi har søgt SMV:Grønne Kompetence puljen. Puljen giver adgang til skræddersyede 1:1 forløb og vi håber, at vi gennem rådgivning kan blive bedre klædt på til, hvordan vi søger partnerskaber, hvorigennem vi kan udvikle og tilbyde cirkulære produkter.

Bæredygtig energi

Overvejelser

Det her mål er at af de sværeste, men det skal ikke afholde os fra at forsøge. Her er vi afhængige af andre, i særdeleshed vores leverandører og samarbejdspartnere. Derfor har vi også søgt om rådgivning til netop det.

Bæredygtighedsrapport H & E Agenda Elstyrken

Dokumentation

Vi har allerede rakt ud til vores nuværende samarbejdspartnere, men udfordringen er her, at vi ikke kan få LCA eller EPD på de produkter, som vi køber fra dem, som det er nu. Det er selvfølgelig noget, vi følger tæt og bliver ved med at udfordre.

bæredygtighedsmål 2026

Sådan arbejder vi med bæredygtighed

VORES BÆREDYGTIGHEDSSTRATEGI

I samarbejde med Hansen & Ersbøll Agenda ApS og med støtte fra SMV:Grøn har vi udarbejdet en bæredygtighedsstrategi. I strategien har vi sat mål og delmål frem mod 2026.

I Elstyrken har vi forpligtet os til at understøtte den samlede samfundsindsats for at nå FNs 17 verdensmål.

Vi mener, at vi alle har en rolle at spille i den samlede løsning på de globale udfordringer, vi står med og derfor er vi i dag medlem af Global Compact Network Denmark, en del af FN’s Global Compact Network.

Som en del af installationsbranchen føler vi os særligt forpligtede til at gøre en indsats og aktivt søge at gøre en forskel i den grønne omstilling – ikke mindst i samarbejdet med vores kunder, leverandører og samarbejdspartnere. Helt konkret, så vil vi understøtte følgende mål, som er i tråd med vores værdier:

Bæredygtig energi

Delmål 2023

Vi har indgået samarbejde med DTU, Kring og Industriens fond i forbindelse med udarbejdelse af bæredygtig selvforsyningsløsning med tilhørende software med måling af CO2, KWh og omkostninger. Vi kan udregne kunders CO2 og KWh samt CO2 besparelse ved overgang til løsning.

Anstændige jobs og økonomisk vækst

Delmål 2023

Vi har implementeret Ekkoapp (en kommunikationsapp) til medarbejdere, hvor vi løbende orienterer om strategi og handleplaner, APV, events, AMO samt bæredygtighedstiltag og kompetenceløft. App’en har social hyggechat, som skaber større tilknytning og fællesskab på tværs af kolleger på trods af arbejdet foregår hos kunderne.

Ansvarligt forbrug og produktion

Delmål 2023

Vi har etableret fysisk vejning og registrering af eget affald. Vi har undersøgt og etableret renovationsfraktioner internt i tråd med ny lovgivning. Vi har indkøbt brugt Pap-presser fra 2003 fra Bramidan, til effektiv affaldshåndtering og mindre transport af affald.

partnerskaber og handling

Delmål 2023

Vi har indgået samarbejde med DTU, Kring og Industriens fond i forbindelse med udarbejdelse af bæredygtig selvforsyningsløsning med tilhørende software med måling af CO2, KWh og omkostninger. Vi er medlem af UN Global Compact Network Denmark og samarbejder med Boss Ladies i relation til diversitet. Via vores medlemsskab i Tekniq Arbejdsgiverne bruger vi Valified til udarbejdelse af Bæredygtighedsrapporter