BÆREDYGTIGHEDSSTRATEGI
2024-2027

EU-lovgivning omkring ESG-rapporterinG

Co2-dokumentation

Erfaring med større virksomheder under NFRD
Vi har erfaring med at arbejde sammen med virksomheder, der skal følge reglerne i Non-Financial Reporting Directive (NFRD). Vi hjælper med at opfylde kravene til bæredygtighedsrapportering, herunder dobbelt væsentlighedsanalyse.

Hvad er en dobbelt væsentlighedsanalyse?
En dobbelt væsentlighedsanalyse, også kendt som Double Materiality Assessment (DMA), viser, hvordan din virksomhed påvirker omverdenen, og hvordan omverdenen påvirker din virksomhed. Formålet er at identificere virksomhedens påvirkninger, risici og muligheder gennem hele værdikæden – på kort, mellemlang og lang sigt.

Gennemsigtighed og CO2-dokumentation
Vi mener, at gennemsigtighed er vigtigt for et godt samarbejde. Vores rapporter om miljø, samfund og virksomhedsledelse (ESG) viser tydeligt, hvordan vi påvirker miljøet og samfundet. Vi arbejder for en bæredygtig fremtid, og vores måde at rapportere og dokumentere CO2-udledning på er en del af denne indsats.

Læs mere omkring EU-lovgivning og ESG-rapportering

12 standarder i ESRS

Emnespecifikke standarder

Miljø og klima (E)

Vores samlede CO2e-udledning i 2023/2022 i Scope 1 og 2 er følgende:

 • CO2e Scope 1: 76,1 ton
 • CO2e Scope 2: 8,26 ton
 • Årligt energiforbrug: 867.636 MJ

Vi har valgt ikke at fokusere på Scope 3 i øjeblikket, da det er for komplekst. De data, vi kan indhente for Scope 3, vil være baseret på forbrug (spend based) og derfor for upræcise.

Se vores bæredygtighedsrapport 2023 / 2022

Affaldssortering har været et fokusområde for os. Vi har blandt andet investeret i en brugt pappresser fra 2006 og designet tydelige affaldsskilte for at lette korrekt affaldssortering. Det er vigtigt for os, at alle medarbejdere forstår vigtigheden af at tage sig tid til at sortere affaldet, så vi sammen kan passe bedst muligt på miljøet.

 • Årligt vandforbrug: 16,1 M3

Vores vandforbrug allerede lavt, og der er begrænsede muligheder for yderligere reduktion. 16,1 m³ årligt er et relativt beskedent forbrug, men vi vil naturligvis arbejde på at holde vores vandforbrug så lavt som muligt.

Vi har endnu ikke fokuseret på biodiversitet og økosystemer, da vi ikke vurderer, at vi kan gøre en betydelig forskel på dette område.

Vi har stort fokus på affaldssortering. Cirkulær økonomi og genanvendelse er udfordrende inden for elinstallationer på grund af streng lovgivning, der sigter mod at minimere brandrisiko. Derfor arbejder vi på at forbedre vores arbejdsprocedurer for mere præcis opmåling i forberedelsesfasen, hvilket hjælper med at reducere spild.

Vores fremtidige fokus vil være på produkternes holdbarhed.

Sociale forhold (S)

Hos Elstyrken arbejder vi konstant på at optimere trivsel og arbejdsmiljø for vores medarbejdere. Vi tilbyder sundhedsforsikring og fremmer diversitet og inklusion. Vi arrangerer flere sociale aktiviteter og personaleudflugter for at styrke sammenholdet på arbejdspladsen. Uddannelse og kompetenceudvikling prioriteres højt for de medarbejdere, der ønsker at udvikle deres færdigheder.

Som medlem af Teknik Arbejdsgiverne engagerer vi os i at opretholde høje standarder inden for vores branche.

Vi sikrer også, at arbejdet ikke er grænseløst, og at alle medarbejdere har mulighed for en god balance mellem arbejdsliv og privatliv. Derudover har vi et øget fokus på sikkerhed på arbejdspladsen. Vi opfordrer alle kollegaer til at bruge værnemidler og rapportere nærved-hændelser for at sikre et sikkert og sundt arbejdsmiljø for alle.

Vi er engagerede i at sikre, at arbejdsforholdene for alle medarbejdere i vores værdikæde lever op til høje standarder. Som medlem af UN Global Compact støtter vi FN’s 17 verdensmål og bidrager aktivt til den grønne omstilling. Vores medlemskab af TEKNIQ Arbejdsgiverne sikrer, at vi opretholder høje standarder for arbejdsforhold i vores værdikæde, og vores samarbejde med Boss Ladies fremmer diversitet og inklusion i branchen. Dette inkluderer rapportering om følgende områder:

 • Arbejdstid: Vi sikrer, at arbejdstiden for alle medarbejdere i vores værdikæde er rimelig og overholder arbejdsstandarder. Arbejdstiden er fastsat til 37 timer om ugen, og vi prøver at være fleksible, så der tages højde for familieliv. Medarbejdere har mulighed for at flexe arbejdstiden, hvilket betyder, at nogle kan møde tidligere på specifikke dage for at kunne hente eller aflevere deres børn.
 • Balance mellem arbejdsliv og privatliv: Vi støtter initiativer, der fremmer en sund balance mellem arbejdsliv og privatliv for medarbejdere i vores værdikæde, og vi tilbyder fleksible arbejdstider for at imødekomme individuelle behov. Vi ønsker også, at vores kollegaer trives, så der er ikke grænseløst arbejde.
 • Sikkerhed på arbejdspladsen: Vi arbejder tæt sammen med vores leverandører for at sikre, at arbejdspladserne er sikre og sunde. Vi opfordrer til brug af værnemidler og rapportering af nærved-hændelser for at forhindre ulykker og skader. Vi har i integreret et modul i vores interne app “Nærved ulykker” – så det bliver nemmere for vores kollegaer at registerer dette.
 • Lønninger: Vi sikrer, at alle arbejdstagere i vores værdikæde modtager fair lønninger, der er i overenstemmelse med Elforbundet & Teknik arbejdsgiverne.
 • Diversitet: Vi arbejder kontinuerligt for at fremme diversitet og ligestilling i hele vores værdikæde ved at tiltrække og fastholde medarbejdere med forskellige baggrunde samt sikrer, at der ikke forekommer diskrimination på baggrund af køn, race, seksualitet eller andre faktorer.
 • Uddannelse og kompetenceudvikling: Vi støtter uddannelse og kompetenceudvikling for arbejdstagere i vores værdikæde for at sikre, at de kan udvikle deres færdigheder og karrieremuligheder. Vi har i 2023 udarbejdet et kompetence CV-spørgeskema, hvor vi spurgte indtil uddannelses og kompetence ønsker.

Vi bruger jævnligt Gentofte Kommunes rekrutteringstjenester, og Jakob, vores CEO, fungerer som skuemester. Vi støtter også Boss Ladies, da vi ønsker at tiltrække et bredt spektrum af talentfulde individer. Derudover har vi taget imod en flygtning, som en del af vores rekrutteringsindsats.

Selvom markedet og kunderne i øjeblikket er umodne og primært fokuserer på pris, er der begrænset opmærksomhed på Livscyklusvurdering (LCA) og Miljøvaredeklarationer (EPD). Denne mangel på fokus på bæredygtighedsparametre betyder, at CO2-udledning og andre miljømæssige faktorer ikke er første prioritet på vores vores kunder.

Virksomhedsadfærd (G)

Vi har implementeret flere politikker i vores firma for at påvirke vores virksomhedsadfærd positivt. Disse politikker inkluderer antikorruption, etiske retningslinjer (code of conduct) og en udvidelse af vores sikkerhedspolitik med øget fokus på arbejdsmiljø.

Vi tilbyder støtte til livsstilsforandringsforløb, herunder vægttab, rygestop, samt behandling af alkohol- og stofafhængighed.

Vi stræber efter at tiltrække kollegaer med forskellige baggrunde, køn og aldre, uanset seksualitet, for at fremme mangfoldighed og inklusion i vores virksomhed.

Desuden har vi forbedret vores fysiske miljø ved at opgradere vores kontor, mødelokale og gårdarealer, investere i ballepressere og affaldssorteringsskilte for at fremme bæredygtig praksis og affaldssortering.

Som et skridt mod at reducere vores CO2-udledning har vi besluttet at opgive årlige flyrejser til fordel for busrejser under vores personaleudflugter.

Tværgående standarder

Standarden beskriver kravene til bæredygtighedsrapportering, som skal indgå i vores årsrapport. Vi skal starte med en dobbelt væsentlighedsvurdering for at identificere de områder, der skal rapporteres om, ved at tale med vigtige interessenter. For hvert væsentligt område skal vi oplyse om indvirkninger, risici og muligheder (IRO).

Vores Bæredygtighedsrapport 2023/2022 indeholder strategi, mål, værdikæde og oplysninger om relevante interessenter.

Handling

Overvejelser

Dokumentation

Affaldsregistering

AFFALDSKONTROL

affaldssortering affaldskontrol

Handling

Egentlig startede dette initiativ et helt andet sted. Vi startede nemlig hos os selv. Orden i eget hus er omdrejningspunktet for vores bæredygtighedsstrategi. Her lavede vi forsøg i udvalgte biler for at sikre bedre sortering, men også for at kunne dokumentere vores eget affaldsforbrug. Derudover så har vi forbedret vores omgivelser, så det er nemt for vores medarbejdere at aflevere deres affald ved hjælp af skiltning og vejledning. Her har vi arbejdet en del med adfærdsdesign.

Pappresser

Overvejelser

Det har dog vist sig at være lidt sværere at dokumentere affaldet, da mangel på værktøjer til at registrere det, endnu ikke findes. Så det er en meget manuel og omstændig proces. Et af initiativerne har dog indtil videre været at anskaffe en pappresser, her investerede vi i en brugt udgave fra 2003. Udledning fra en ny pappresser kunne vi ikke forsvare (producenten har ikke information omkring udledning ved produktion, så kompromiset har været at købe en brugt. Pappresseren er nu blevet en del af hverdagen og vi har uddannet vores medarbejdere i, hvordan den anvendes.

Ansvarligt forbrug og produktion

Dokumentation

Vores strategi om “orden i eget hus” handler bl.a. om at have standardprocesser omkring registrering af affald. Vi har undersøgt renovationsmarkedet for den rette leverandør til vores relativt lille behov. Der er ikke mange valg-muligheder i renovations-markedet, som det ser ud lige nu, hvorfor vi har valgt en blanding af afhentning og “egen vejning” og aflevering.Vi har udarbejdet skiltning i 16 fraktioner på vores lokation. Marius Pedersen er valgt til at afhente de 4 fraktioner, mens vi selv vejer og registrerer 12 fraktioner i excel.

Affaldsregistering

BÆREDYGTIGHEDSSTRATEGI
2024-2027

EU-lovgivning omkring ESG-rapporterinG

Co2-dokumentation

Erfaring med større virksomheder under NFRD
Vi har erfaring med at arbejde sammen med virksomheder, der skal følge reglerne i Non-Financial Reporting Directive (NFRD). Vi hjælper med at opfylde kravene til bæredygtighedsrapportering, herunder dobbelt væsentlighedsanalyse.

Hvad er en dobbelt væsentlighedsanalyse?
En dobbelt væsentlighedsanalyse, også kendt som Double Materiality Assessment (DMA), viser, hvordan din virksomhed påvirker omverdenen, og hvordan omverdenen påvirker din virksomhed. Formålet er at identificere virksomhedens påvirkninger, risici og muligheder gennem hele værdikæden – på kort, mellemlang og lang sigt.

Gennemsigtighed og CO2-dokumentation
Vi mener, at gennemsigtighed er vigtigt for et godt samarbejde. Vores rapporter om miljø, samfund og virksomhedsledelse (ESG) viser tydeligt, hvordan vi påvirker miljøet og samfundet. Vi arbejder for en bæredygtig fremtid, og vores måde at rapportere og dokumentere CO2-udledning på er en del af denne indsats.

Læs mere omkring EU-lovgivning og ESG-rapportering

12 standarder i ESRS

Emnespecifikke standarder

Miljø og klima (E)

Vores samlede CO2e-udledning i 2023/2022 i Scope 1 og 2 er følgende:

 • CO2e Scope 1: 76,1 ton
 • CO2e Scope 2: 8,26 ton
 • Årligt energiforbrug: 867.636 MJ

Vi har valgt ikke at fokusere på Scope 3 i øjeblikket, da det er for komplekst. De data, vi kan indhente for Scope 3, vil være baseret på forbrug (spend based) og derfor for upræcise.

Se vores bæredygtighedsrapport 2023 / 2022

Affaldssortering har været et fokusområde for os. Vi har blandt andet investeret i en brugt pappresser fra 2006 og designet tydelige affaldsskilte for at lette korrekt affaldssortering. Det er vigtigt for os, at alle medarbejdere forstår vigtigheden af at tage sig tid til at sortere affaldet, så vi sammen kan passe bedst muligt på miljøet.

 • Årligt vandforbrug: 16,1 M3

Vores vandforbrug allerede lavt, og der er begrænsede muligheder for yderligere reduktion. 16,1 m³ årligt er et relativt beskedent forbrug, men vi vil naturligvis arbejde på at holde vores vandforbrug så lavt som muligt.

Vi har endnu ikke fokuseret på biodiversitet og økosystemer, da vi ikke vurderer, at vi kan gøre en betydelig forskel på dette område.

Vi har stort fokus på affaldssortering. Cirkulær økonomi og genanvendelse er udfordrende inden for elinstallationer på grund af streng lovgivning, der sigter mod at minimere brandrisiko. Derfor arbejder vi på at forbedre vores arbejdsprocedurer for mere præcis opmåling i forberedelsesfasen, hvilket hjælper med at reducere spild.

Vores fremtidige fokus vil være på produkternes holdbarhed.

Sociale forhold (S)

Hos Elstyrken arbejder vi konstant på at optimere trivsel og arbejdsmiljø for vores medarbejdere. Vi tilbyder sundhedsforsikring og fremmer diversitet og inklusion. Vi arrangerer flere sociale aktiviteter og personaleudflugter for at styrke sammenholdet på arbejdspladsen. Uddannelse og kompetenceudvikling prioriteres højt for de medarbejdere, der ønsker at udvikle deres færdigheder.

Som medlem af Teknik Arbejdsgiverne engagerer vi os i at opretholde høje standarder inden for vores branche.

Vi sikrer også, at arbejdet ikke er grænseløst, og at alle medarbejdere har mulighed for en god balance mellem arbejdsliv og privatliv. Derudover har vi et øget fokus på sikkerhed på arbejdspladsen. Vi opfordrer alle kollegaer til at bruge værnemidler og rapportere nærved-hændelser for at sikre et sikkert og sundt arbejdsmiljø for alle.

Vi er engagerede i at sikre, at arbejdsforholdene for alle medarbejdere i vores værdikæde lever op til høje standarder. Som medlem af UN Global Compact støtter vi FN’s 17 verdensmål og bidrager aktivt til den grønne omstilling. Vores medlemskab af TEKNIQ Arbejdsgiverne sikrer, at vi opretholder høje standarder for arbejdsforhold i vores værdikæde, og vores samarbejde med Boss Ladies fremmer diversitet og inklusion i branchen. Dette inkluderer rapportering om følgende områder:

 • Arbejdstid: Vi sikrer, at arbejdstiden for alle medarbejdere i vores værdikæde er rimelig og overholder arbejdsstandarder. Arbejdstiden er fastsat til 37 timer om ugen, og vi prøver at være fleksible, så der tages højde for familieliv. Medarbejdere har mulighed for at flexe arbejdstiden, hvilket betyder, at nogle kan møde tidligere på specifikke dage for at kunne hente eller aflevere deres børn.
 • Balance mellem arbejdsliv og privatliv: Vi støtter initiativer, der fremmer en sund balance mellem arbejdsliv og privatliv for medarbejdere i vores værdikæde, og vi tilbyder fleksible arbejdstider for at imødekomme individuelle behov. Vi ønsker også, at vores kollegaer trives, så der er ikke grænseløst arbejde.
 • Sikkerhed på arbejdspladsen: Vi arbejder tæt sammen med vores leverandører for at sikre, at arbejdspladserne er sikre og sunde. Vi opfordrer til brug af værnemidler og rapportering af nærved-hændelser for at forhindre ulykker og skader. Vi har i integreret et modul i vores interne app “Nærved ulykker” – så det bliver nemmere for vores kollegaer at registerer dette.
 • Lønninger: Vi sikrer, at alle arbejdstagere i vores værdikæde modtager fair lønninger, der er i overenstemmelse med Elforbundet & Teknik arbejdsgiverne.
 • Diversitet: Vi arbejder kontinuerligt for at fremme diversitet og ligestilling i hele vores værdikæde ved at tiltrække og fastholde medarbejdere med forskellige baggrunde samt sikrer, at der ikke forekommer diskrimination på baggrund af køn, race, seksualitet eller andre faktorer.
 • Uddannelse og kompetenceudvikling: Vi støtter uddannelse og kompetenceudvikling for arbejdstagere i vores værdikæde for at sikre, at de kan udvikle deres færdigheder og karrieremuligheder. Vi har i 2023 udarbejdet et kompetence CV-spørgeskema, hvor vi spurgte indtil uddannelses og kompetence ønsker.

Vi bruger jævnligt Gentofte Kommunes rekrutteringstjenester, og Jakob, vores CEO, fungerer som skuemester. Vi støtter også Boss Ladies, da vi ønsker at tiltrække et bredt spektrum af talentfulde individer. Derudover har vi taget imod en flygtning, som en del af vores rekrutteringsindsats.

Selvom markedet og kunderne i øjeblikket er umodne og primært fokuserer på pris, er der begrænset opmærksomhed på Livscyklusvurdering (LCA) og Miljøvaredeklarationer (EPD). Denne mangel på fokus på bæredygtighedsparametre betyder, at CO2-udledning og andre miljømæssige faktorer ikke er første prioritet på vores vores kunder.

Virksomhedsadfærd (G)

Vi har implementeret flere politikker i vores firma for at påvirke vores virksomhedsadfærd positivt. Disse politikker inkluderer antikorruption, etiske retningslinjer (code of conduct) og en udvidelse af vores sikkerhedspolitik med øget fokus på arbejdsmiljø.

Vi tilbyder støtte til livsstilsforandringsforløb, herunder vægttab, rygestop, samt behandling af alkohol- og stofafhængighed.

Vi stræber efter at tiltrække kollegaer med forskellige baggrunde, køn og aldre, uanset seksualitet, for at fremme mangfoldighed og inklusion i vores virksomhed.

Desuden har vi forbedret vores fysiske miljø ved at opgradere vores kontor, mødelokale og gårdarealer, investere i ballepressere og affaldssorteringsskilte for at fremme bæredygtig praksis og affaldssortering.

Som et skridt mod at reducere vores CO2-udledning har vi besluttet at opgive årlige flyrejser til fordel for busrejser under vores personaleudflugter.

Tværgående standarder

Standarden beskriver kravene til bæredygtighedsrapportering, som skal indgå i vores årsrapport. Vi skal starte med en dobbelt væsentlighedsvurdering for at identificere de områder, der skal rapporteres om, ved at tale med vigtige interessenter. For hvert væsentligt område skal vi oplyse om indvirkninger, risici og muligheder (IRO).

Vores Bæredygtighedsrapport 2023/2022 indeholder strategi, mål, værdikæde og oplysninger om relevante interessenter.