I en tid præget af svingende energipriser og øget fokus på bæredygtighed er energirådgivning blevet afgørende. Her kommer nogle eksempler på områder, hvor vi kan hjælpe vores kunder, både private og virksomheder, med råd om energirigtige løsninger.

Fra gas og olie til luft til vand-varmepumpe

Frygten for forsyningssikkerhed, stigende priser på gas og olie og generelt et ønske om at energioptimere har fået flere til at erstatte deres gas- eller oliefyr med en luft til vand-varmepumpe. En luft til vand-varmepumpe giver mening, og er bæredygtigt valg af varmeforsyning.

Fra gas og olie til luft til luft-varmepumpe

En luft til luft-varmepumpe er ideel til at varme et sommerhus op, da den er relativt billig i anskaffelse. En luft til luft-varmepumpe er billigere i strøm med en faktor 4 til 5 alt efter model.

Men den er også et godt supplement i helårsboliger, hvor den primære opvarmning fx er olie eller naturgas. I nogle tilfælde har vi rådgivet boligejere om at få installeret en midlertidig luft til luft-varmepumpe, mens de ventede på at få fjernvarme. Det er især i perioder, hvor gas og olie er meget dyr, at det giver mening også i forhold til forsyningssikkerhed.

Korrekt installation af varmepumper

Det er vigtigt for din energioptimering, at din varmepumpe er installeret og dimensioneret korrekt. Derfor anbefaler vi, at du bruger en VE-godkendt installatør. Ligesom din bil skal til service, så skal din varmepumpe det også. Sørg derfor for at få tegnet et servicetjek, som inkluderer rensning og tjek af indstillinger.

Solceller kan give besparelser på elregningen

Solceller kan være en god investering, det er vigtigt at dimensionere anlægget så det passer til ejendommens forbrug, da solcelle anlæg producerer strøm i dagtimerne, hvor du sjældent er hjemme, vil en hybridløsning på et solcelleanlæg med et batteri være ideel for dig. Som virksomhed der forbruger meget strøm i dagtimerne, vil det være en rentable løsning og ikke mindst et kæmpe plus for dit kommende CO2 regnskab.

Opnå store energibesparelser med simple tiltag

Selv de helt simple udskiftninger og ændret adfærd kan gøre den helt store forskel – det er her, at den største besparelse ligger. De fleste af os har taget de gode råd til os om at huske at slukke lyset, at bruge vaskemaskinen og opvaskemaskinen, når strømmen er billigst samt udskifte lyskilder til mere energivenlige løsninger. Derudover så kan der også være meget at hente, hvis du installerer smart home løsninger, som forbinder dine elektriske apparater i hjemmet med hinanden. Det sparer både på strømmen, men gør også din hverdag enklere. Er du erhvervsdrivende, så er installation af sensorer, automatisk tænd/sluk samt dagslysstyring også gode eksempler på at opnå energibesparelser.

Lovgivningen hjælper dig på vej

Skal du bygge om, bygge til, renovere eller fx blot udskifte vinduer, så er du som boligejer forpligtet til at forbedre boligens energiforhold og ventilation ifølge Bygningsreglement BR18. Det kan du blive klogere på her.

En mere bæredygtig energirådgivning

Uanset hvilken løsning du vælger for at spare energi og penge, så handler en stor del af vores energirådgivning om, at vi skal blive bedre til at bruge de materialer og ressourcer, vi allerede har. Som samfund bliver det vigtigere for os at tænke i CO2, fremfor i kroner og øre. På den lange bane bliver det en økonomisk byrde, hvis vi, i fællesskab, ikke tager fat i få reduceret CO2 udledningen. Læs mere om vores bæredygtige tiltag og de mål, som vi har sat os.

Kontakt os og hør mere om dine muligheder.
Varmepumpe service
Varmepumpe
Kvindelig lærling elstyrken
Fra lysstofarmatur til LED