OM ELSTYRKEN

Med Elstyrken er du sikker på at din opgave løses professionelt af autoriseret elektriker. Vores elektrikere har erfaring med alle typer af elservice, og er derfor klædt godt på til at hjælpe både private og virksomheder i hele Storkøbenhavn og Nordsjælland. Er der tale om en specialopgave, så løser vi opgaver i hele landet.

Hos Elstyrken har vi mere end 20 års erfaring og har i dag 30 elektrikere, lærlinge, montører og elinstallatører ansat. Hvis du vil vide mere om, hvordan det er arbejde hos os, så læs med her 

I Elstyrken arbejder vi med følgende værdier, som er defineret i samarbejde med vores medarbejdere: Tillid, samarbejde, faglighed og ordentlighed.  

handshake

Tillid: Indebærer at vi som elektrikere og installatører har de nødvendige færdigheder og erfaring til at udføre installationer, vedligeholdelse eller reparationer. I Elstyrken har vi stort fokus på at kommunikere klart, besvare spørgsmål og give tryghed i forhold til de løsninger, vi leverer.  

people

Samarbejde: Er noget, vi vægter højt. Vi er vant til at arbejde sammen med kolleger, andre fagfolk og kunder for at sikre, at elektriske installationer fungerer korrekt og opfylder de nødvendige standarder og krav. Vi er lydhøre over for andres idéer og perspektiver, da vi mener, at det beriger vores arbejde. I Elstyrken har vi en lang tradition for at uddanne næste generation af elektrikere og derfor er vidensdeling og uddannelse også noget, vi vægter højt, så vi sikrer, at viden og bedste praksis overføres. 

todolist

Faglighed: Er afgørende for, at vi som elektrikere kan udføre vores arbejde sikkert, effektivt og i overensstemmelse med de højeste standarder. Derfor har vi stor fokus på uddannelse og efteruddannelse, så vi sikrer os, at vi er i stand til at håndtere nyeste version af udstyr og systemer. I Elstyrken er vi f.eks. VE-godkendt installatør.  

Blad

Ordentlighed: Betyder at vi udfører vores arbejde med den højeste grad af professionalisme, sikkerhed og etik for at sikre, at installationerne er pålidelige og overholder alle relevante regler og standarder. I Elstyrken tager vi ansvar for vores arbejde, og er der en opgave, vi ikke kan løse, så sørger vi for at sende dig godt videre.  

VORES Værdier

Blad

Ordentlighed

Er afgørende for, at vi som elektrikere kan udføre vores arbejde sikkert, effektivt og i overensstemmelse med de højeste standarder. Derfor har vi stor fokus på uddannelse og efteruddannelse, så vi sikrer os, at vi er i stand til at håndtere nyeste version af udstyr og systemer. I Elstyrken er vi f.eks. VE-godkendt installatør. 

people

Samarbejde

Er noget, vi vægter højt. Vi er vant til at arbejde sammen med kolleger, andre fagfolk og kunder for at sikre, at elektriske installationer fungerer korrekt og opfylder de nødvendige standarder og krav. Vi er lydhøre over for andres idéer og perspektiver, da vi mener, at det beriger vores arbejde. I Elstyrken har vi en lang tradition for at uddanne næste generation af elektrikere og derfor er vidensdeling og uddannelse også noget, vi vægter højt, så vi sikrer, at viden og bedste praksis overføres. 

handshake

Tillid

Indebærer at vi som elektrikere og installatører har de nødvendige færdigheder og erfaring til at udføre installationer, vedligeholdelse eller reparationer. I Elstyrken har vi stort fokus på at kommunikere klart, besvare spørgsmål og give tryghed i forhold til de løsninger, vi leverer. 

todolist

Faglighed

Betyder at vi udfører vores arbejde med den højeste grad af professionalisme, sikkerhed og etik for at sikre, at installationerne er pålidelige og overholder alle relevante regler og standarder. I Elstyrken tager vi ansvar for vores arbejde, og er der en opgave, vi ikke kan løse, så sørger vi for at sende dig godt videre.  

 

Sammenkomst
Elstyrkens ledelse

Hvordan sikrer vi samarbejde, faglighed, tillid og ordentlighed i praksis? 

  • I forhold til skabelse af tryghed i hverdagen i Elstyrken, så arrangerer vi et månedligt event, hvor alle medarbejdere samles. Det har til formål at informere om nyeste tiltag samt skabe kollegialt og tillidsfuldt sammenhold i Elstyrken. Vi har desuden indført “buddy ordning” til vores lærlinge, hvor de kan forhøre sig om “stort & småt” hos en erfaren kollega. Alle vores biler erhverves med højeste sikkerhedsudstyr til sikring af mindst mulige uheld. 
  • Vores medarbejderrepræsentant og en administrativ medarbejder gennemfører årlige trivselssamtaler med alle medarbejdere. Alle samtaler er fortrolige og sker i forlængelse af vores traditionelle APV. Dette er gjort for at sikre, at Elstyrken opleves som en tillidsfuld arbejdsplads med rum til forskellighed. Og så er vi medlem af UN Global Compact, hvor man som medlem skal forholde sig til og efterleve de 10 principper. Principperne omfatter menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og anti-korruption. 
  • Intern kommunikation, udarbejdelse af arbejdsprocesbeskrivelser og dokumentation af vores arbejde er noget, vi vægter højt i vores virksomhed for at sikre, at vi leverer en ordentlig service. Alle medarbejdere har derfor adgang til vores interne kommunikationskanal (ekko app) og til vores ordrestyringssystem.