BÆREDYGTIGHEDSSTRATEGI
2024-2027

bæredygtighedsmål 2023-2026

Sådan arbejder vi med bæredygtighed

SELVFORSYNINGSLØSNING

DTU X-tech produkt

Handling

Som en del af installatørbranchen er vi meget bevidste om, at det vil være til stor gavn, hvis vi kan udvikle nye energiløsninger.

Overvejelser

Der er så store risici i de forsyningsløsninger vi har nu, så hvis vi både kan producere mere grønt og lokalt, jo mindre belastning er der på elnettet og jo mindre sårbare er vi overfor terror. I 2025 bliver vi ramt af en CO2 skat og det er derfor endnu et incitament til at udvikle nye selvforsyningsløsninger – både for økonomien, men også miljøet.

DTU X-tech SMV-Vækst
Bæredygtig energi

Dokumentation

Med ny lovgivning på vej og risiko for bøder bliver det nødvendigt at kunne rapportere C02 reduktion. Det er endnu for tidligt for os, men vi håber, at via samarbejder kommer dertil.

SELVFORSYNINGSLØSNING

DTU X-tech produkt

Handling

Som en del af installatørbranchen er vi meget bevidste om, at det vil være til stor gavn, hvis vi kan udvikle nye energiløsninger.

DTU X-tech SMV-Vækst

Overvejelser

Der er så store risici i de forsyningsløsninger vi har nu, så hvis vi både kan producere mere grønt og lokalt, jo mindre belastning er der på elnettet og jo mindre sårbare er vi overfor terror. I 2025 bliver vi ramt af en CO2 skat og det er derfor endnu et incitament til at udvikle nye selvforsyningsløsninger – både for økonomien, men også miljøet.

Bæredygtig energi

Dokumentation

Med ny lovgivning på vej og risiko for bøder bliver det nødvendigt at kunne rapportere C02 reduktion. Det er endnu for tidligt for os, men vi håber, at via samarbejder kommer dertil.