handshake

Tillid: Indebærer at vi som elektrikere og installatører har de nødvendige færdigheder og erfaring til at udføre installationer, vedligeholdelse eller reparationer. I Elstyrken har vi stort fokus på at kommunikere klart, besvare spørgsmål og give tryghed i forhold til de løsninger, vi leverer.  

people

Samarbejde: Er noget, vi vægter højt. Vi er vant til at arbejde sammen med kolleger, andre fagfolk og kunder for at sikre, at elektriske installationer fungerer korrekt og opfylder de nødvendige standarder og krav. Vi er lydhøre over for andres idéer og perspektiver, da vi mener, at det beriger vores arbejde. I Elstyrken har vi en lang tradition for at uddanne næste generation af elektrikere og derfor er vidensdeling og uddannelse også noget, vi vægter højt, så vi sikrer, at viden og bedste praksis overføres. 

todolist

Faglighed: Er afgørende for, at vi som elektrikere kan udføre vores arbejde sikkert, effektivt og i overensstemmelse med de højeste standarder. Derfor har vi stor fokus på uddannelse og efteruddannelse, så vi sikrer os, at vi er i stand til at håndtere nyeste version af udstyr og systemer. I Elstyrken er vi f.eks. VE-godkendt installatør.  

Blad

Ordentlighed: Betyder at vi udfører vores arbejde med den højeste grad af professionalisme, sikkerhed og etik for at sikre, at installationerne er pålidelige og overholder alle relevante regler og standarder. I Elstyrken tager vi ansvar for vores arbejde, og er der en opgave, vi ikke kan løse, så sørger vi for at sende dig godt videre.  

Virksomhedsadfærd og etisk kodeks hos Elstyrken

Elstyrken ønsker at bidrage til bæredygtig forretning for såvel kunder, leverandører og Elstyrken selv. Vi ønsker at bidrage til vi i fællesskab er opmærksom på at holde fokus på at samarbejde om en bæredygtig positiv udvikling.  

I Elstyrken betyder det, at vi tror på at konkurrence er sundt, så længe vi i fællesskab er bevidste om at indkøb handler om langt mere end blot pris.   
Traditionelt er vores samfundsindstilling meget fokuseret på at ”mose” så lav pris så muligt igennem for egen vindings skyld uden hensyns tagen til den øvrige forsynings- kæde. Det er vi i Elstyrken bevidste om er en meget kortsigtet indstilling i relation til langvarige gode samarbejder, klodens klima og arbejdsforhold i de producerende led generelt, hvorfor vi ønsker at samarbejde med andre ligesindede, som har fokus på at betale fair priser.   
  
Fair priser handler for Elstyrken at udvise respekt for andre industrier og håndværk, som udarbejdes under ordentlige forhold for såvel mennesker som klima.   
Vi skal i samarbejde med vores leverandører tilbyde produkter og serviceydelser, som tager hensyn til professionalisme, kvalitet, miljø og etik.   
  
Vi skal udnytte Elstyrken’s faglige viden til at oplyse kunder om et bæredygtigt alterna- tiv og vi skal skabe langsigtede relationer via samarbejde med leverandører, som har de samme værdier som os. Det er vigtigt for os, at vores leverandører arbejder aktivt på at udvælge bæredygtige konkurrencedygtige alternative produkter med dokumentation for produktet oprindelse og produktion.   
  
Vi tror, at et aktivt samarbejde baseret på vores værdier og med en åben dialog med vores kunder og leverandører er en forudsætning for at opnå bæredygtig og ansvarlig forretningsdrift fremadrettet.   

Til gavn for alle parter tager vi i organisationen ansvar for at behandle: 

  • Kunder  
  • Medarbejdere  
  • Leverandører  
  • Andre interessenter  
  • Det omgivende samfund   

Vores omdømme afhænger ikke kun af, at vores arbejde og ydelser er af høj kvalitet, men også af den måde vi behandler vores omgivelser på. Vi har en vision om at kunne tilbyde et inkluderende og retfærdigt ansættelsesmiljø med plads til diversitet, både som individ og kollegialt, hvormed alle har mulighed og plads til at udvikle sig.   
  
Vi gør alt for at sikre, at vores virksomhed i alle henseender drives i henhold til etiske, professionelle og juridiske standarder. Vi overholder gældende lovgivning og bestemmelser. Vi anvender vores sunde fornuft, logik og udviser god adfærd.   

Vores adfærd understøttes af disse standarder i dagligdagen

  • Personlige interessekonflikter: Alle medarbejdere bør undgå situationer, hvor personlige interesser kan skabe konflikt, eller give indtryk af at skabe konflikt, med virksomhedens interesser.  
  • Din adfærd må ikke give dig personlig fordel på bekostning af virksomheden.  
  • Gaver og repræsentation: Udveksling af gaver, repræsentation og andre belønninger imellem medarbejdere, kunder og leverandører m.fl. udgør en mulig interessekonflikt. Alle betydelige gaver eller repræsentation, som kan anses for at have indflydelse på beslutningsprocessen, er uacceptable.
  • Ulovlige betalinger, bestikkelse og sort arbejde: At foretage eller modtage ulovlige betalinger eller belønninger, som f.eks. bestikkelse eller sort arbejde, er i strid med virksomhedens politik. Virksomhedens ressourcer (biler, værktøj, hjælpe- og værnemidler) må ikke anvendes direkte eller indirekte til sådanne formål. Sort arbejde og bestikkelse er ulovligt og uacceptabelt og en overtrædelse af virksomhedens anti-korruptions-politik kan få ansættelsesmæssige konsekvenser.