Hos Elstyrken arbejder vi kontinuerligt på at forbedre arbejdsmiljøet

Arbejdsmiljø i Elstyrken

I Elstyrken arbejder vi kontinuerligt på at forbedre arbejdsmiljøet. Men hvad er et godt arbejdsmiljø og hvad gør vi hos Elstyrken?

Først og fremmest, så har vi, i Elstyrken, nedsat en arbejdsmiljøorganisation (AMO), hvor alle medlemmer har taget arbejdsmiljøuddannelsen for at være klædt godt på til opgaven. Dernæst så sørger vi for løbende at sende medlemmerne på kursus, så de er opdateret. AMO mødes 2-3 gange årligt og i organisationen sidder repræsentanter både for medarbejderne og ledelsen.

Arbejdsmiljøuddannelsen fokuserer på at forbedre arbejdsmiljøet og forebygge arbejdsrelaterede skader – både fysisk og psykisk. Kurset gennemgår alt fra lovgivning, arbejdspladsvurdering (APV), risikovurdering til praksis. I Elstyrken har vi en fast defineret arbejdsmiljøpolitik, som vi arbejder ud fra. Derudover så har vi udarbejdet en APV-handlingsplan. Arbejdsmiljøpolitikken er tilgængelig for alle medarbejdere via vores app.

Hvad er et godt arbejdsmiljø i Elstyrken?

Hos Elstyrken er et godt arbejdsmiljø afgørende for vores trivsel. Medarbejdere, der trives, er mindre syge og mere produktive. At sikre et godt arbejdsmiljø er også god virksomhedsøkonomi.

Hos Elstyrken har vi bl.a. fokus på vores medarbejders sikkerhed, da håndtering af værktøj og maskiner er en stor del af vores hverdag. Vores branche kan til tider godt have en hård tone, derfor har vi også fokus på at have en god tone indbyrdes og med vores samarbejdspartnere. Og så tror vi også på, at involvering af medarbejdere er afgørende for et godt arbejdsmiljø.

Hvad gør vi helt konkret hos os?

I Elstyrken har vi bl.a. udarbejdet en APV-handlingsplan. Handlingsplanen tager udgangspunkt i en række udfordringer, som vi bl.a. via trivselssamtaler, har identificeret. Lige nu arbejder vi bl.a. på at forbedre følgende punkter:

  1. Anerkendelse – det er vigtigt at medarbejderne føler sig anerkendt. Hvordan gør vi det? Og er ledelsen klædt godt nok på til det eller skal vi forbedre vores kommunikations- og feedback egenskaber?
  2. Maskiner og værktøjer – flere af de værktøjer, vi bruger, er støjende. Kan vi gøre noget for at minimere det?
  3. Struktur i hverdagen – vi arbejder løbende på at forbedre vores arbejdsprocesser, så der ingen tvivl er om, hvordan opgaverne skal udføres.

Der er ingen tvivl om, at det at fremme et sundt og positivt arbejdsmiljø kræver en vedvarende indsats fra både ledelse og medarbejdere. Det er derfor noget, vi prioriteter højt. Hos Elstyrken sætter vi stor pris på input – og der er kort fra idé til handling, når de gode ideer opstår. Hvis du vil vide mere om, hvordan det er at arbejde hos Elstyrken, så se her.