Dygtig el-installatør i Bagsværd

Torben Jakob With hansbøl el-installatør

Skræddersyede elektriske løsninger

El-installation
Hos Elstyrken løser vi el-installationsopgaver i forbindelse med nybyggeri, om- og tilbygninger samt bygningsrenoveringsopgaver.

Nybyggeri
Vi udfører elektriske installationer i nybyggeri til boliger, institutioner, erhvervs- og industribygninger.

Om- og tilbygning
Vi udfører elektriske installationer i forbindelse med om- og tilbygninger til boliger, institutioner, erhvervs- og industribygninger.

Renovering
Vi udfører elektriske installationer i i forbindelse med renovering af bygninger til boliger, institutioner, erhvervs- og industribygninger.

Datainstallationer
Vi udfører netværksinstallationer til datanetværk i institutioner og erhvervsvirksomheder.

Adgangskontrol og overvågning
Vi udfører adgangskontrolanlæg der opfylder de aktuelle behov, det kan være simple porttelefonanlæg i etageejendomme, anlæg med kodetastaturer og/eller magnetkortlæsere, samt anlæg til videoovervågning af adgangsveje eller lokaliteter i institutioner og erhvervsvirksomheder.

Service og reparation
Elstyrken servicere og reparerer elektriske installationer og el-apparater.

Installationseftersyn
Vi gennemfører installationseftersyn og udarbejder eftersynsrapporter f.eks. i forbindelse med belysningsanlæg eller ved ejerskifte. Se mere om eftersyn og el-tjek her

Belysning og belysningsanlæg
Mange års erfaring med etablering af belysning og belysningsanlæg som almenbelysning, arbejdspladsbelysning eller helt specielle opgaver.

Industriautomation

Elstyrken løser automationsopgaver i forbindelse med industriautomation, omfattende styring, regulering og overvågning.

Udvikling og projektering
Elstyrken udvikler i samarbejde med vore kunder elektriske styringer til maskiner og procesanlæg. Det kan dreje sig om nye maskiner og anlæg eller det kan dreje sig om ombygning af eksisterende maskiner. Vi har stor erfaring inden for ombygning af styringer til værktøjsmaskiner, men vi ombygger også andre produktionsmaskiner, håndteringsautomater og proceskontrolanlæg. Vi kan være med hele vejen. Fra ide, over projektering, programmering, bygning af styretavler og montering, til idriftsættelse og indkøring. Vi leverer naturligvis den nødvendige dokumentation sammen med det færdige arbejde. 

El-styringer
Elstyrken bygger styretavler efter kundespecifikationer på vort tavleværksted, og udfører el-installationer på maskiner og anlæg i forbindelse med automationsopgaver.

PLC-programmering
Vi har kompetence og programmeringssoftware til programmering af en række forskellige fabrikater PLC’er, og vi kan udarbejde programmer både i forbindelse med levering af PLC-systemer, og omprogrammering af eksisterende systemer.

Service, fejlfinding og reparation
Elstyrken servicerer, fejlfinder, og reparerer elektriske styringer og anlæg i forbindelse med maskiner, produktionsudstyr, el-apparater og installationer.

Torben Jakob With hansbøl el-installatør

Torben Buhelt & Jakob With-Hansbøl